Aktualności

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

w związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” (INNOMOTO”) I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szanowni Państwo,

Firma AK MOTOR Polska Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2016) z dnia 28.10.2016 r. na zakup usługi badawczej obejmującej: badania nadwozia pojazdu, badania sztywności i odpowiedzi mechanicznej elementów strukturalnych pojazdu, badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe wybranych 10 węzłów  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Oferta uzyskała 100 punktów.

Related posts

goniec.pl | Syrena w wersji kabriolet

7 marca 2014 r. – AK Motor bierze udział w wystawie pt: „(Czy) zawsze pod wiatr?” z marką motoryzacyjną Syrena w roli głównej w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

wirtualnemedia.pl | Samochody Syrena wrócą na rynek w nowych wersjach