Adres Firmy

Główna siedziba Spółki:

AK MOTOR POLSKA SP. Z O.O.

Jagiellońska 88

00-992 Warszawa,

Polska

KRS:  0000516125

REGON: 147318455

NIP: 9512382021