Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

Syrenę skazano na zapomnienie, bo motoryzowała gorszą Polskę – Tomasz Szczerbicki, „Syrena”, wyd. Vesper, Gdańsk 2016
28 października 2016
Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego
15 listopada 2016

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

w związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” (INNOMOTO”) I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szanowni Państwo,

Firma AK MOTOR Polska Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2016) z dnia 28.10.2016 r. na zakup usługi badawczej obejmującej: badania nadwozia pojazdu, badania sztywności i odpowiedzi mechanicznej elementów strukturalnych pojazdu, badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe wybranych 10 węzłów  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Oferta uzyskała 100 punktów.

Comments are closed.