15 listopada 2016

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego w związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” (INNOMOTO”) I Osi priorytetowej „Wsparcie […]