Główna siedziba Spółki:

AK MOTOR POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jagiellońska 88, lok. 106

00-992 Warszawa/Polska

KRS:  0000516125

REGON: 147318455

NIP: 9512382021

E-mail: info@nowasyrena.pl

http://www.facebook.com/AK.Syrena


Oddział Spółki w Kanadzie:

AK Motor International Corporation
B2-125 The Queensway, Suite 154

Toronto, Ontario, Canada, M8Y 1H6

E-mail: info@newsyrena.com

http://www.facebook.com/AK.Syrena